RESIDENCE
|

Shichirigahama House

Shichirigahama House

Design Direction: Yohei Yamaguchi (TRAIL HEADS)

Interior Design: Sunao Koase (SNARK)

Furniture Coordinate: Masayuki Sakurai(CIBONE)

Furniture Design: Masato Iwashita(LAND) / MACRI

Photo: Tomooki Kengaku


Next Works